عمر خورشید تقریبا 5/4 میلیون سال است در حدود پنج میلیارد سال دیگر خورشید تمام سوخت هیدروژن خود را سوزانده و به هلیوم تبدیل می شود چنانچه این مرحله اتفاق بیافتد رنگ خورشید زرد به یك سرخی عظیمی تبدیل خواهد شد. قطر ان كاملا به انسوی مدار زهره و حتی احتمالا انسوی مدار زمین گسترش خواهد یافت در هر دو حالت زمین سوخته و به تفاله چدنی مبدل خواهد شد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1387    | توسط: مسعود (شیطونک)    | طبقه بندی: دانستنی ها،     | نظرات()